Księgarnia Internetowa Bookcase
Katalog » PODRĘCZNIKI SZKOLNE I AKADEMICKIE
Księgarnia Internetowa Bookcase poleca książki napraw i instrukcje obsługi samochodów wszystkich marek.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą książek i poradników typu sam naprawiam samochód oraz obsługa i naprawa.
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Wybierz kategorię
SKUTERY
ZAPOWIEDZI WYDAWNICZE
Wydawnictwo
Towar dnia
115,00 zł
Informacje o produkcie
KSIĄŻKA ZARYS GEOTECHNIKI
ZARYS GEOTECHNIKI PROMOCJA!
Dostępność: Wysyłka w ciągu 24h
Dostępna ilość: 3
Wydawnictwo: Wydawnictwo WKŁ
Autor
ISBN
978-83-206-1914-0
Liczba stron
724
Oprawa
miękka
Format
165x236 mm
Rok wydania
2013
Język
polski
Cena
Ilość
79,00 zł
70,30 zł
ZARYS GEOTECHNIKI
Podręcznik akademicki z zakresu geotechniki zawierający podstawową wiedzę na tema gruntu,
sposoby wyznaczania i oceny parametrów gruntowych oraz ich zastosowania w praktyce inżynierskiej w budownictwie

W książce przedstawiono:
  • rodzaje gruntów,
  • właściwości i stany gruntów,
  • metody badań ośrodków gruntowych
  • określania parametrów geotechnicznych,
  • rozkład naprężeń w ośrodku gruntowym,
  • odkształcenia i nośność podłoża gruntowego,
  • geotechnikę korpusów ziemnych,
  • fundamentowanie budynków,
  • geotechnikę nawierzchni drogowych
  • przykłady zastosowania teorii w praktyce.


Przedmowa  10
Do Czytelnika  12

ROZDZIAŁ 1
Wstęp 3
1.1 Krótki rys historyczny  13
1.2 Przegląd zagadnień geotechnicznych  17

ROZDZIAŁ 2
Wiadomości ogólne o gruntach budowlanych  l8
2.1 Grunty budowlane  18
2.2 Wietrzenie i rozdrobnienie skał  20
2.3 Podział gruntów w zależności od sposobu ich powstawania  21

ROZDZIAŁ 3
Podstawowe właściwości fizykochemiczne gruntów  31
3.1 Skład mineralny gruntów  31
3.2 Powierzchnia graniczna cząstek gruntowych  34
3.3 Zjawiska fizykochemiczne na powierzchni granicznej  35
3.4 Zjawisko tiksotropii  45
3.5 Kapilarność  47
3.6 Wpływ zjawisk fizykochemicznych na fizyczne i mechaniczne właściwości gruntów  50

ROZDZIAŁ 4
Rodzaje gruntów, ich fizyczne właściwości oraz stany  60
4.1 Fazy w gruncie  60
4.2 Struktury gruntu  61
4.3 Skład granulometryczny gruntów  62
4.4 Oznaczanie składu granulometrycznego gruntów  63
4.5 Krzywe uziarnienia i wskaźniki różnoziarnistości gruntów  66
4.6 Podstawowe cechy fizyczne gruntu  66
4.7 Cechy określające porowatość gruntów  73
4.8 Stopnie zagęszczenia i stany gruntów sypkich  76
4.9 Granice konsystencji, stopnie plastyczności i stany gruntów spoistych  77
4.10 Wpływ wody na ciężar objętościowy gruntów  80
4.11 Stany zawilgocenia gruntów  82

ROZDZIAŁ 5
Niektóre laboratoryjne metody oznaczania fizycznych cech gruntów  85
5.1 Uwagi wstępne  85
5.2 Analiza makroskopowa gruntów mineralnych  86
5.3 Badanie makroskopowe gruntów organicznych  91
5.4 Badanie makroskopowe gruntów nietypowych  92
5.5 Badanie makroskopowe gruntów nasypowych  92
5.6 Laboratoryjne badania gruntów  93
5.7 Oznaczanie podstawowych cech fizycznych gruntu  93
5.8 Oznaczanie stopnia zagęszczenia gruntów sypkich  97
5.9 Oznaczanie stopnia plastyczności gruntów spoistych  98
5.10 Wskaźnik piaskowy  101

ROZDZIAŁ 6
Przepływ wody w gruncie  106
6.1 Rodzaje wody w gruncie  106
6.2 Woda gruntowa  106
6.3 Ciśnienie wody w porach gruntu  109
6.4 Wodoprzepuszczalność gruntów  l 12
6.5 Zasadnicze kierunki przepływu wody w gruncie  114
6.6 Siatka przepływu  l17
6.7 Ciśnienie spływowe  121
6.8 Wpływ ciśnienia spływowego na ciężar objętościowy gruntu  122
6.9 Laboratoryjne metody oznaczania współczynnika wodoprzepuszczalności  126
6.10 Laboratoryjne metody oznaczania siły ssania wody przez grunt  130
6.11 Obniżanie zwierciadła wody gruntowej za pomocą studni depresyjnych  133
6.12 Obniżanie zwierciadła wody gruntowej za pomocą drenażu poziomego  141
6.13 Zabezpieczanie budowli podziemnych przed wodą  145
6.14 Studnie infiltracyjne  146

ROZDZIAŁ 7
Własności mechaniczne gruntów budowlanych  149
7.1 Wiadomości wstępne  149
7.2 Ściśliwość gruntów  167
7.3 Wytrzymałość gruntów  190
7.4 Wytrzymałość glin i iłów na ściskanie jednoosiowe oraz ich wrażliwość  219
7.5 Badania mechanicznych cech gruntów w aparacie uniwersalnym  220
7.6 Badania cech mechanicznych skał  222
7.7 Uwagi dodatkowe  224

ROZDZIAŁ 8
Naprężenia w ośrodku gruntowym  228
8.1 Wiadomości wstępne  228
8.2 Wyznaczanie naprężeń pierwotnych (własnych)  229
8.3 Rozkład naprężeń w gruncie od pionowej siły skupionej  234
8.4 Rozkład naprężeń w gruncie od działania obciążenia ciągłego  238
8.5 Rozkład naprężeń pod nasypami  242
8.6 Wyznaczanie naprężeń pionowych pod środkiem obciążonego obszaru kołowego  246
8.7 Nomogram Newmarka  247
8.8 Rozkład naprężeń kontaktowych pod absolutnie sztywnymi fundamentami  249
8.9 Wyznaczanie naprężeń metodą punktu znamiennego  250
8.10 Rozkład naprężeń przy poziomym obciążeniu powierzchni półprzestrzeni   251
8.11 Wyznaczanie naprężeń pod fundamentami budowli  253
8.12 Podłoże budowli i jego głębokość aktywna  256

ROZDZIAŁ 9
Nośność i odkształcalność podłoża gruntowego  257
9.1 Zależność odkształceń podłoża od jego obciążeń  257
9.2 Nośność podłoża  259
9.3 Osiadanie fundamentów  278
9.4 Współczynniki podatności podłoża gruntowego  287
9.5 Konsolidacja gruntów ściśliwych  289

ROZDZIAŁ 10
Stateczność zboczy i budowli  320
10.1 Wstęp  320
10.2 Stateczność zboczy naturalnych i sztucznych  322
10.3 Stateczność zboczy podpartych  363
10.4 Przykłady zabezpieczenia budowli przed osuwiskami (z praktyki autora)  385

ROZDZIAŁ 11
Wpływ mrozu na grunty  393
11.1 Uszkodzenia nawierzchni drogowych i kolejowych oraz budynków  393
11.2 Tworzenie się wysadzin  395
11.3 Podciąganie wody do strefy zamarzania gruntu  396
11.4 Głębokość przemarzania gruntu  400
11.5 Kryteria gruntów wysadzinowych  401
11.6 Przełomy nawierzchni drogowych  405
11.7 Zabezpieczanie budowli przed wysadzinami  413
11.8 Spływ skarp wykopów i nasypów na wiosnę  415

ROZDZIAŁ12
Dopuszczalne obciążenia i osiadania fundamentów budowli  417
12.1 Rodzaje fundamentów  417
12.2 Fundamenty płytkie - bezpośrednie  420
I12.3 Fundamenty głębokie - pośrednie  442
12.4 Fundamentowanie budowli na terenach szkód górniczych  464
12.5 Fundamentowanie specjalne  466

ROZDZIAŁ 13
Roboty ziemne  473
13.1 Uwagi ogólne  473
13.2 Zagęszczalność gruntów  474
13.3 Badania mechanicznych cech gruntów zagęszczanych  483
13.4 Projektowanie robót ziemnych  496
13.5 Wykonawstwo robót ziemnych  499
13.6 Konsolidacja dynamiczna  504
13.7 Kontrola zagęszczenia nasypów  507

ROZDZIAŁ 14
Projektowanie i budowa nasypów na słabonośnym podłożu bagnistym  513
14.1 Wiadomości ogólne  513
14.2 Badania terenowe i laboratoryjne podłoża słabonośnego  515
14.3 Stateczność nasypów na podłożu bagnistym  516
14.4 Osiadanie nasypów na błotach  520
14.5 Budowa nasypów na podłożu błotnistym  522
14.6 Stabilizacja gruntów słabonośnych za pomocą pionowych sączków  530

ROZDZIAŁ 15
Stabilizacja gruntów  534
15.1 Ogólne wiadomości   534
15.2 Mieszanki optymalnej536
15.3 Projektowanie i kontrola mieszanek optymalnych  540
15.4 Stosowanie chemicznych środków przeciwpylnych  548
15.5 Stabilizacja gruntów cementem  550
15.6 Stabilizacja gruntów wapnem  560
15.7 Stabilizacja gruntów popiołami lotnymi z węgla brunatnego  562
15.8 Stabilizacja gruntów bitumami  563
15.9 Stabilizacja chemiczna gruntów  565
15.10 Wykonawstwo robót stabilizacyjnych  567

ROZDZIAŁ 16
Projektowanie nawierzchni drogowych z uwzględnieniem cech podłoża gruntowego  570
16.1 Wiadomości wstępne  570
16.2 Warunki pracy nawierzchni betonowych i ich wymiarowanie  571
16.3 Nawierzchnie podatne  575
16.4 Metoda PJ-IBD  600
16.5 Wzmacnianie nawierzchni na podstawie pomiarów ugięć  607
16.6 Metody oparte na wskaźniku CBR  611
16.7 Metody projektowania nawierzchni pracujących w fazie odkształceń sprężystych  631
16.8 Uwagi końcowe  638

ROZDZIAŁ 17
Klasyfikacja gruntów do celów drogowych  639
17.1 Wstępne rozważania  639
17.2 Drogowa klasyfikacja gruntów w Związku Radzieckim  642
17.3 Klasyfikacja gruntów do budowy lotnisk według A. Casagrandego  643
17.4 Zalecenia klasyfikacji OSŻD  643
17.5 Drogowa klasyfikacja gruntów według AASHO  644
17.6 Klasyfikacja gruntów do budowy dróg i lotnisk według autora  645

ROZDZIAŁ 18
Badania terenowe i opracowanie dokumentacji geotechnicznych  649
18.1 Cel i etapy badań terenowych  649
18.2 Wstępne badania rozpoznawcze  650
18.3 Otwory badawcze - doły próbne i wierceniaj654
18.4 Badania geotechniczne terenowe  661
18.5 Wyznaczanie uogólnionych wartości cech gruntów  687
18.6 Dokumentacja geotechniczna  698

ROZDZIAŁ 19
Nomogramy ITB-ZW do wyznaczania cech fizycznych gruntów
19.1 Wstęp
19.2 Opis nomogramów 
19.3 Dokładność nomogramów 
19.4 Objaśnienie sposobu korzystania z nomogramów
Bibliografia
Skorowidz
Galeria
Dodaj Komentarz
Ocena
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Jerzy Osiński, Piotr Żach
Recykling pojazdów samochodowych. Organizacja recyklingu. Recykling poszczególnych rodzajów materiałów i zespołów stosowanych w budowie samochodów. Systemy wspomagania komputerowego recyklingu samochodów. Trendy rozwojowe w budowie samochodów i ich wpływ na działania w zakresie recyklingu. System recyklingu pojazdów w Polsce.
Andrzej Wendrychowicz, Axel Sprenger, Rainer Popiol, Werner Micknass
Tarczowe sprzęgła cierne. Teoria sprzęgieł. Zespół dociskowy sprzęgła, tarcza sprzęgła, łożysko wyciskowe. Układy sterowania sprzęgieł. Mechaniczne i automatyczne skrzynki biegów. Bezstopniowe automatyczne skrzynki biegów CVT. Półautomatyczne skrzynki biegów. Skrzynki rozdzielcze, przekładnie główne i półosie napędowe. Osie sztywne i kierowane, wały napędowe i przeguby.
Włodzimierz Skrzymowski
W książce Podnośniki pojazdów omówiono podstawowe rodzaje podnośników pojazdów oraz podnośników do częściowego unoszenia pojazdów. Przedstawiono charakterystykę ogólną i podział podnośników pojazdów, charakterystykę techniczną, napędy podnośników i mechanizm podnoszenia. Opisane są urządzenia zabezpieczające i urządzenia sterownicze. Książka adresowana jest do użytkowników tych urządzeń, zakładów obsługowo-naprawczych oraz ewentualnych wytwórców, zainteresowanych produkcją podnośników pojazdów.
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Podgląd zamówienia

Aby sprawdzić status zamówienia wpisz jego unikalny numer
Ostatnio oglądane
Najczęściej oglądane
Subskrypcja
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym sklepie?
Wpisz swój adres e-mail!Waluta
Język
PolskiEnglish
8360984
Aktualna Data: 2020-06-04 01:15
© Księgarnia Internetowa Bookcase. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.